Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach w sobotę tj. 3.09

W sobotę tj. 3 września odbędzie się w Sanktuarium MB Pokornej w Rudach Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt.

Rozpoczęcie pielgrzymki Mszą św. o godzinie 1100

Konferencja S. Dolores z Anuntiaty z Raciborza o godzinie 1200

Nabożeństwo w kaplicy MB Pokornej w intencji kobiet i dziewcząt o godzinie 1400

Serdecznie zapraszam kobiety i dziewczęta do udziału w tym szczególnym wydarzeniu.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Turze, siedziba: Turze, Kościelna 2.