Nekrologi

Najbliższe pogrzeby

Nekrologi

Bernadeta

Małanka

 1960-04-13

 2023-08-11

Maria

Wiesner

 1932-04-12

 2023-10-05

Edward

Witt

 1970-06-10

 2023-06-26

Marta

Zachłód

 1936-01-12

 2023-09-30

Anna

Czogała

 1932-02-28

 2023-11-30

Jan

Giele

 1938-09-25

 2023-01-12

Rozalia

Kołodziej

 1936-06-11

 2023-01-27

Maria

Piechula

 1938-05-04

 2023-06-25

Hildegarda

Marczak

 1940-01-10

 2023-05-26

Rajnard

Latton

 1939-08-29

 2023-09-03

Gerda

Olejak

 1938-12-21

 2023-12-03

Jan

Pichali

 1960-02-08

 2023-01-15

Sylwester

Dolina

 1954-12-02

 2023-09-04

Hildegarda

Stanienda

 1932-01-11

 2023-03-03

Dorota

Kałuża

 1936-08-12

 2023-11-30

Waldemar

Sałajczyk

 1946-06-06

 2023-10-05

Karol

Mikołajek

 1930-05-31

 2023-09-15

Hildegarda

Stania

 1940-10-20

 2023-10-09

Krystyna

Kordus

 1949-03-13

 2023-03-30

Stefania

Brzoska

 1934-08-07

 2023-08-21

Krystyna

Zimon

 1951-03-13

 2023-04-22

Janina

Szulborska

 1946-05-09

 2023-06-26

Franciszek

Szulborski

 1945-10-18

 2023-11-03

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Turze, siedziba: Turze, Kościelna 2.