Wiersze

Nasz obraz Najświętszego Serca

 Gdy myślę: Serce Jezusa –

staje mi obraz w pamięci;

obraz, który zawsze wzrusza

słodyczą i pięknem wdzięczny.

 

Sam Bóg w swojej łaskawości

prowadził malarza rękę,

gdy z wiarą, pełen miłości,

wyrażał łaski porękę.

 

Szatę białą na obrazie

pokrywa wierzchnią czerwienią;

a Pan spogląda łaskawie

i wzrusza ludzi dobrocią.

 

Ręką Pan wskazuje Serce

przebite na krzyżu włócznią;

z niego płyną łaski zdroje –

to jest zbawienia poręką.

 

Na ten obraz spoglądałem

niemal codziennie w kościele –

okiem duszy go widziałem,

kiedy byłem na obczyźnie.

 

Przyrzekałem sobie szczerze

po powrocie do ojczyzny

przed obrazem tym w kościele

złożyć Panu szczere dzięki.

 

Ten obraz w swym sercu noszę;

chcę, by był niezapomniany –

nie tylko, gdy Pana proszę,

ale wciąż, bo jest mi drogi.

 

Sercu Bożemu powierzam

cierpienia tych ciężkich czasów

i o pomoc ufnie błagam,

o moc dla niewoli trudów.

 

Niech Sercu Jezusowemu

będzie oddawana chwała –

niechaj w Jego uwielbieniu

bierze udział ziemia cała.

 

Ks. Antoni Strzedulla (2001 r.)

Na podstawie pieśni Wiktora Grocholla (nauczyciela i organisty w Turzu)
ułożonej w niewoli radzieckiej 21 XI 1946 r./

 

 

 

 

Serce Boże

Przebywasz, Jezu, na ołtarzu

w Najświętszym Sakramencie

i spoglądasz na nas z obrazu

o, Serce Przenajświętsze.

 

Serce Twe ranione cierniami –

czynami naszych złości;

otoczone jest płomieniami –

symbolem Twej miłości.

 

Twa miłość nieskończenie wielka

ogarnia wszystkich ludzi;

głęboka rana Twego Serca

tak wielką ufność budzi.

 

Otwarta Twa ręka wskazuje

rozdzielanie licznych łask;

przebaczasz temu, kto żałuje,

pokoju dajesz mu blask.

 

Do tronu Twej łaski z ufnością

przystępować możemy;

chcemy odpłacać Ci miłością

za Twą miłość, Serce Boże.

 

Ks. Antoni Strzedulla (1997 r.)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Turze, siedziba: Turze, Kościelna 2.