Pustynnicy CSD

Założenie: sierpień 2000
 
Misja:
Początki Wspólnoty Pustynników sięgają lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Grupa animatorów posługujących w ramach Ruchu Światło-Życie pragnęła ściślejszych zasad wspólnego życia, wykraczających poza posługiwanie w letnich rekolekcjach formacyjnych. Małżeństwo wywodzące się z tej właśnie grupy/diakonii, rozeznając drogi zaangażowania w Kościele, w trakcie pobytu we Wspólnocie Błogosławieństw, otrzymało wezwanie powrotu do Polski, celem podjęcia drogi “wspólnoty życia apostolskiego” według zasad Charyzmatu Światło-Życie i Drogi Pustyni. Powstanie wspólnoty odczytywane jest jako łaska roku milenijnego.

Wspólnota, będąca owocem katolickiego Ruchu Światło-Życie, głęboko zakorzeniona jest w teologii katolickiej. Przyjmuje ona w pełni naukę Kościoła katolickiego i jego posłannictwo, poddając się prowadzeniu Ducha Świętego, urzeczywistniając je w postawie jedności i służby wszystkim członkom Ciała Chrystusowego.

Celem wspólnoty jest życie według Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, w tradycji i nauce Kościoła, oparte na braterskiej miłości według zasad chrześcijańskiej doktryny, którego źródłem są sakramenty święte, Adoracja Najświętszego Sakramentu i codzienna modlitwa wraz z medytacją Słowa Bożego, a zadaniem – życie w postawie braterskiej miłości, nieustanna praca nad sobą, wierne wypełnianie obowiązków stanu oraz sumienne wypełnianie wszelkich zadań wynikających z wykonywanej profesji.
 
PLAN ZAANGAŻOWANIA ROCZNEGO

Spotkania formacyjno-modlitewne: co drugi tydzień wg. grafiku w gablotce po Mszy św. wieczornej.

 

Raz do roku: Rekolekcje Pustyni

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Turze, siedziba: Turze, Kościelna 2.