Caritas

Parafialny Zespół Caritas skupia kilkanaście osób, które prowadzą różnorodne działania mające na celu „czynienie miłosierdzia bliźnim”. Przewodniczą godzinom adoracji przed Najświętszym Sakramentem, w Wielkim Poście odprawiają wspólną Drogę Krzyżową, uczestniczą w rekolekcjach czy dniach skupienia dla wolontariuszy i pracowników Caritasu. Dwa razy w roku przeprowadzają zbiórki pieniężne na cele Caritasu diecezjalnego i parafialnego, rozprowadzają okolicznościowe świeczki (bożonarodzeniowe, wielkanocne, znicze przed uroczystością Wszystkich Świętych) oraz palemki wielkanocne. Organizują co roku wyjazd pielgrzymkowy, festyn adwentowo-mikołajkowy, spotkanie wigilijne dla starszych, samotnych parafian, wspólne śniadanie z okazji Dnia Chorego, a także podejmują inne inicjatywy. Panie z Caritasu odwiedzają w domach parafian w podeszłym wieku, chorych, przygotowują dla nich paczki z okazji świąt czy urodzin. Pomagają ludziom w trudnej sytuacji materialnej.

 

Parafialny Caritas pełni dyżur w domu katechetycznym w każdy pierwszy piątek miesiąca (od września do czerwca) w godz. 18.00 – 19.00 (w czasie zimowym w godz. 17.00 – 18.00).

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Turze, siedziba: Turze, Kościelna 2.