OBIETNICE SERCA JEZUSOWEGO

Obietnice Serca Jezusowego przekazane św. Małgorzacie Marii Alacoque dla osób, które się Jemu poświęcą:

 

 1. „Dam im wszystkie łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe szybko dojdą do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz Mego Serca będzie zawieszony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w Mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego, że wszechmocna miłość Moja udzieli tym wszystkim, którzy będą przyjmować Komunię Świętą w pierwsze piątki przez kolejne dziewięć miesięcy łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski Mojej ani bez sakramentów świętych, i że Serce Moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci”.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Turze, siedziba: Turze, Kościelna 2.