Kongres Eucharystyczny w Diecezji Gliwickiej

 

 

z dnia 24 marca 2024 roku

 

Nr 329/24/A

 

DEKRET

Inaugurujący Kongres Eucharystyczny Diecezji Gliwickiej

Eucharystia to wielki dar Boga, w którym możemy uczestniczyć każdego dnia czerpiąc siły do życia wiarą.

Jak wiadomo w zeszłym roku w Wielki Czwartek, w czasie Mszy Krzyżma Świętego ogłosiłem zamiar zwołania kongresu eucharystycznego.

Ten rok był czasem intensywnych przemyśleń, przygotowań oraz wymiany myśli, by doświadczenie Bożej obecności w Eucharystii pomogło nam na nowo odkryć jej wartość w naszym życiu.

Wieńcząc dotychczasowe wysiłki i zawierzając to wielkie działo odnowienia i umocnienia naszej wiary obranym na ten czas Patronom, Świętemu Janowi Pawłowi II i Błogosławionemu Carlo Acutisowi, z dniem dzisiejszym 24 marca 2024 roku, w Niedzielę Męki Pańskiej otwieram Kongres Eucharystyczny Diecezji Gliwickiej.

Niech ten szczególny czas łaski dla naszej diecezji  będzie okazją do wdzięczności Bogu za dar Eucharystii, niech odnowi w nas jej pragnienie i wiarę w zbawczą obecność Chrystusa w ofierze eucharystycznej oraz odnowi doświadczenie prawdziwej wspólnoty, którą tworzymy, Kościół, żywe Ciało Chrystusa. Bądźmy w tym czasie pielgrzymami nadziei dzielącymi się radością Ewangelii. Owocem tego niech będzie autentyczna postawa miłości i miłosierdzia wobec braci i sióstr, zwłaszcza tych, którzy oddalili się od Boga i Kościoła oraz tych, którzy potrzebują autentycznego wsparcia tak duchowego jak i materialnego.

Wreszcie niech ten święty czas zaowocuje, zwłaszcza w młodych ludziach, postawą szczerej otwartości na głos powołania tak do służby kapłańskiej i życia konsekrowanego, jak i życia małżeńskiego i rodzinnego.

Umocnieniem na naszej drodze odkrywania głębi Eucharystii niech będą słowa zapewnienia naszego Zbawiciele Jezusa Chrystusa: „Ja jestem z wami”, które będą hasłem przewodnim Kongresu Eucharystycznego.

Serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane, osoby starsze, chore, młodzież i wszystkie środowiska tworzące nasza diecezję do zaangażowania się w duchowe przeżywanie tego czasu łaski.

Zawierzając raz jeszcze to dzieło umocnienia naszej wiary patronom Kongresu Eucharystycznego, Świętemu Janowi Pawłowi II i Błogosławionemu Carlo Acutisowi, wszystkim z serca błogosławię w imię † Ojca i † Syna i † Ducha Świętego. Amen.

 

 

 

 

                                                                                            † Sławomir Oder

                                                                                                   Biskup Gliwicki

Ksiądz Sebastian Wiśniewski

           Kanclerz Kurii

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Turze, siedziba: Turze, Kościelna 2.