Malowanie kościoła - prośba do Parafian

Turze, 8.09.2021r.

 

Drodzy Parafianie

 

Od listopada 2019 roku rozpoczęły się prace remontowe we wnętrzu naszego kościoła. Przypomnę, w pierwszym etapie prac  we wnętrzu świątyni został usunięty zmurszały tynk ze ścian – w prezbiterium do wysokości górnego gzymsu, następnie została wymieniona cała instalacja elektryczna w kościele – włącznie z przygotowaniem nowej instalacji pod przyszłe nagłośnienie, a także zostało zainstalowane nowe oświetlenie łuków nad filarami w kościele. W drugim etapie remontów nałożono nowe tynki na ściany kościoła przygotowując je do przyszłych prac malarskich. Oba etapy prac zamknęły się  w kwocie 111,500 zł. Do sierpnia br. z kolekt remontowych – a było ich 13 – zebraliśmy 97.188,19 zł oraz 258,80 euro. Nadmienię, że w międzyczasie został dodatkowo stworzony projekt malowania kościoła, którego koszt wyniósł 7500zł. Projekt został z drobnymi poprawkami zaakceptowany przez diecezjalną komisję ds. architektury i budownictwa.

Obecnie przygotowujemy się do trzeciego i najważniejszego etapu prac remontowych we wnętrzu naszej świątyni tj. jej malowania. Jak się możemy domyśleć będzie to druga pod względem wielkości kosztów inwestycja podjęta przez naszą parafię po wymianie poszycia dachowego na naszym kościele. W projekcie malowania naszej świątyni zostało uwzględnione końcowe przygotowanie ścian do jej malowania, samo malowanie w zakres, którego wchodzi szeroka ornamentyka zdobnicza, a także naniesienie na absydę kościoła oryginalnej mozaiki z licznymi elementami złocenia.

Wszelkie malowidła znajdujące się nad bocznymi ołtarzami mają być odnowione.

Obecnie trwają rozmowy przedstawicieli naszej ekonomicznej Rady Parafialnej z potencjalnymi wykonawcami powyższych prac dotyczące również kosztów związanych z w/w pracami  i odpowiednich, zawartych z nimi umów. Szacowany koszt wymienionych prac – wg aktualnych cen podkreślam - waha się  w granicach 580 – 620 tysięcy złotych.

To rzecz jasna olbrzymia dla nas kwota; dlatego przymierzamy się do zaciągnięcia pożyczki (nie chcemy by była ona zaciągnięta w banku), aby móc zrealizować to wielkie i ważne dla nas dzieło. Trzeba wziąć przy tym pod uwagę fakt ciągłego – niestety – wzrostu cen materiałów i robocizny. Planowany moment rozpoczęcia tej cztero-pięciomiesięcznej pracy wykonawczej przypadałby na lipiec 2022 roku.

Drodzy Parafianie

W imieniu swoim i całej naszej Duszpasterskiej Rady Parafialnej chciałbym na koniec zwrócić się do Was z ogromną prośbą o dalsze – w miarę Waszych możliwości - wsparcie finansowe, ale też duchowe, modlitewne dla tego wielkiego przedsięwzięcia. Co więcej, po uzgodnieniu z naszą Duszpasterską Radą Parafialną chcielibyśmy wprowadzić tzw. akcję zbiórki złomu złota (od 14 kolekty tj. od 19 września br.) na powyższy cel. Stąd, też kolejna nasza głęboka prośba skierowana do Was – Drodzy Parafianie, aby jakikolwiek złom złota, który posiadamy np. przerwane złote łańcuszki, obrączki, pierścionki, ozdoby itp. – (a który nie jest nam nadzwyczaj potrzebny) móc ofiarować na ten zaszczytny cel tworzenia mozaiki w naszym kościele. Zbiórka złomu złota miałaby miejsce w trzecią niedzielę każdego miesiąca – podobnie jak ustanowiona w tym dniu kolekta remontowa. Ofiarowany złom złota przynosimy do zakrystii, jest on zbierany, ważony i opisany przez wybranych przedstawicieli naszej Rady. Dla bezpieczeństwa - będzie on przechowywany poza naszą Parafią, a miejsce przechowania nie będzie znane proboszczowi.

Następnie przed rozpoczęciem prac zostanie on spieniężony na poczet prac mozaikowych.

Na koniec - Drodzy Parafianie – serdecznie Wam dziękuję za zrozumienie wagi tego przedsięwzięcia, za wszelkie Wasze dobro i ofiarność, a także za odpowiedzialność i troskę o naszą świątynię.

Byłoby czymś oczywistym i nadzwyczaj wskazanym, aby wszyscy nasi Parafianie mogli się w to wielkie dzieło zaangażować. Więc proszę przy tym informować i zachęcać wszystkich naszych Parafian.

Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam za wszelkie Wasze dobro.

 

Szczęść Boże

Wasz proboszcz ks. Marcin Szaboń

NUMERY KONTA PARAFIALNEGO - BANK ING RACIBÓRZ

 

a) 07 1050 1328 1000 0022 6716 4214

b) 15 1050 1328 1000 0022 8322 1741
bieżący

c) PL  43 1050 1403 1000 0024 1747 6518

(z dopiskiem: remont wnętrza kościoła)

SWIFT:  INGBPLPW;  ING BANK ŚLĄSKI SA

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Turze, siedziba: Turze, Kościelna 2.