XXXII Diecezjalna i 378 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

XXXII Diecezjalna i 378 Piesza Pielgrzymka

 na Jasną Górę

Hasło: Ja jestem z wami!

 

Termin dla naszej Grupy Pomarańczowej: środa-sobota 14-17 sierpnia.

Msza Św. na rozpoczęcie w Kuźni Raciborskiej 14.08 o godz. 7.00, w Gliwicach 15.08 o godz. 8.00. Msza Św. na zakończenie na Wałach Jasnogórskich o godz. 15.00.

 

Zapisy na stronie internetowej pielgrzymki: www.gliwicka.com lub w parafiach. Na tej stronie również wszelkie inne informacje pielgrzymkowe.

 

Cena wraz ze znaczkiem: 35 zł. (w dniu wyjścia 40 zł.)

Dzieci i młodzież (8-17 lat): 20 zł. (w dniu wyjścia 25 zł.)

Dzieci do 7 lat bezpłatnie.

Obok listy zapisowej (jest w załączniku), powinna być dostępna „klauzula informacyjna RODO” (także w załączniku).

 

Do niedzieli 4.08 pielgrzymi piesi powinni zdeklarować się, czy chcą wracać z powrotem autokarem. Koszt: 40 zł.

 

Autokar wyjeżdża z Kuźni Raciborskiej już w sobotę o 9.30. Zabiera chętnych, którzy chcą przywitać pielgrzymów pieszych na Jasnej Górze i wziąć udział we Mszy Św. na zakończenie pielgrzymki na Wałach Jasnogórskich. Koszt dla jadących tam i z powrotem: 55 zł.

Pielgrzymom autokarowym i duchowym można zaproponować znaczek duchowy.

 

Koszt przewozu bagaży: 40 zł. Bagaż oddajemy w dniu wyjścia przed Mszą Św. na rozpoczęcie pielgrzymki w godz. 6.00-6.45.

 

Zapraszamy również pielgrzymów, którzy z różnych względów chcą przejść jedynie jeden dzień, albo wręcz jakiś etap, np z Kuźni do Rud.

 

Zapraszamy na Mszę Św. początkową w środę o godz. 7.00.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem osobowych jest Kuria Diecezjalna w Gliwicachz siedzibą przy Łużyckiej 1, 44-100 Gliwice;
 • decyzją Kurii i na podstawie art. 26 RODO danymi współadministrują:

z którymi należy kontaktować się w kwestii przetwarzania danych i realizacji praw przysługujących na mocy RODO.

 • z inspektorem ochrony danych w Kurii Diecezjalnej można kontaktować się pod adresem:s_wisniewski@kuria.gliwice.pl lub tel. (32) 230-71-423;
 • celami przetwarzania danych są: organizacja Gliwickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (dalej „Pielgrzymka”), zapewnienie transportu i ubezpieczenia;
 • podstawą przetwarzania danych są zgoda i zawiązanie umowy ubezpieczenia;
 • odbiorcami danych osobowych będzie ubezpieczyciel;
 • dane osobowe będą przechowywane do zakończenia Pielgrzymki;
 • zgodę można wycofać w każdym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody;
 • podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Pielgrzymce;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych;
 • ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przez nas przepisów RODO.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Turze, siedziba: Turze, Kościelna 2.