WITAMY NA STRONIE PARAFII NSPJ W TURZU

Wydarzenia

 

Wybrane postawy liturgiczne w czasie Mszy Świętej

Ogólne wprowadzenie do Mszału zwraca uwagą na to, iż „jednakowa postawa ciała, którą powinni zachować wszyscy uczestnicy liturgii, jest znakiem wspólnoty i jedności zgromadzenia, wyraża bowiem, a zarazem wywiera wpływ na myśli i uczucia uczestników” (nr 20).

 

Postawa stojąca jest wyrazem uszanowania. Wszędzie na widok osoby wyżej postawionej przybiera się postawę stojącą. Podczas liturgii postawa stojąca jest zewnętrznym znakiem głębokiego uszanowania dla Boga jako najwyższego Pana (Mt 6,5; Mk 11,25; Łk 18,11; 22,46)
Stoimy:
– od początku Mszy Świętej aż do oracji włącznie
– od wersetu „Alleluja” przed Ewangelią aż do zakończenia Ewangelii
– podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej
– od wezwania kapłana „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę…”
– podczas prefacji aż do „Święty, Święty …” włącznie
– po aklamacji „Oto wielka tajemnica wiary” aż do „Baranku Boży” włącznie
– podczas Modlitwy po Komunii św. oraz obrzędów zakończenia

Postawa klęcząca zarówno jako dłuższa postawa modlitewna, jak również chwilowy gest, w liturgii chrześcijańskiej oznaczała wielbienie Boga i była postawą typowo chrześcijańską.
Klęczymy:
– podczas Modlitwy eucharystycznej, po śpiewie: „Święty…”
– na słowa: „Oto Baranek Boży … Panie, nie jestem godzien…”
– w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu

Postawa siedząca:
Instrukcja Stolicy Apostolskiej z 1964 r. podaje: „Wiernym należy wyznaczyć miejsca ze specjalną troską, aby i wzrokowo, i duchowo mogli należycie brać udział w świętych czynnościach. Wypada, aby według zwyczaju postawić do ich użytku ławki lub krzesła” (nr 98).
Siedzenie jest także postawę słuchającego ucznia. Jest znakiem skupienia, przyjmowania i rozważania Słowa Bożego (Łk 2,46; 10,39; 1 Kor 14,30; Dz 20,9).
Siedzimy:
– podczas czytań mszalnych (z wyjątkiem Ewangelii), psalmu responsoryjnego i kazania (homilii) oraz ciszy po kazaniu
– podczas przygotowania darów ofiarnych
– podczas rozdawania Komunii św. i chwili ciszy po Komunii św.
– w czasie ogłoszeń parafialnych


Możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszej parafii

Drodzy Parafianie – pragnę poinformować, że w ramach naszego dorocznego rozliczenia podatku od dochodu istnieje możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy – zamiast budżetowi państwa – organizacji pożytku publicznego – w tym na rzecz naszej parafii. Serdecznie zachęcam do przekazania ww. 1% na cele duszpasterskie i charytatywne naszej parafii.
Numer KRS: 0000283966; w celu szczegółowym wpisujemy: Parafia Turze


Linki

Ofiara na parafię

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Turze, siedziba: Turze, Kościelna 2.